W każdym z krajów partnerskich, zostanie zawiązana społeczność osób uczących się (ang. Community of Learners, CoL), która będzie opracowywać wybrany moduł dydaktyczny. Grupy te będą skupiać zarówno nauczycieli, jak i dydaktyków przedmiotowych, projektantów wystaw interaktywnych oraz naukowców z danego obszaru tematycznego.

Materiały opracowane w ramach działań CoL będą przeznaczone do pracy nauczycieli z uczniami. Ponadto, uczniowie z klas nauczycieli zaangażowanych w CoL odwiedzą laboratoria uniwersyteckie i na tej podstawie przygotują wystawy obrazujące związek pomiędzy badaniami naukowymi a społeczeństwem.

W pierwszej fazie projektu powstanie 10 modułów poruszających różne tematy RRI, przetestowanych w 5-10 klasach. W fazie II, zadaniem każdego z 7 nauczycieli biorących udział w fazie I, będzie przeszkolenie kolejnych pięciu osób.

Moduły te będą również dostępne na stronie internetowej w różnych językach. Najlepsze eksponaty wystawowe powstałe w ramach projektu zostaną przedstawione europejskiej publiczności podczas uroczystości zakończenia projektu. 

Ostatecznie, w ramach projektu, prawie tysiąc uczniów zostanie uwrażliwionych na społeczne skutki badań naukowych.