Celem projektu IRRESISTIBLE jest opracowanie działań, które będą wzbudzać zainteresowanie tematem i wspierać zaangażowanie uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation - RRI). 

Celem konsorcjum jest zwiększenie świadomości uczniów na temat RRI poprzez podniesienie ich wiedzy o badaniach naukowych. Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie nauczania formalnego (w szkole) i nieformalnego (w centrum nauki, muzeum lub na festiwalu) w celu wdrożenia do programu nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych tematów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i innowacji. Dzięki temu uczniowie zostaną zapoznani ze światem nauki, a to z kolei będzie sprzyjać dyskusjom na tematy związane z RRI. 

Witaj na naszej stronie internetowej, życzymy przyjemnej lektury treści związanych z projektem IRRESISTIBLE! Jeśli masz pytania ogólne, skontaktuj się z koordynatorem Janem Apothekerem. Jeśli interesują Cię działania prowadzone w Polsce, przejdź do sekcji informacje lokalne lub zapoznaj się z najnowszymi wpisami na naszym blogu.