Σε κάθε μία από τις δέκα συνεργαζόμενες χώρες μία Κοινότητα Μαθητευομένων θα αναπτύξει μία θεματική ενότητα. Αυτές οι ομάδες αποτελούνται από εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης από πανεπιστήμια, ειδικούς σε θέματα εκθέσεων από μουσεία/επιστημονικά κέντρα και ερευνητές από το αντίστοιχο θεματικό πεδίο.

Τα υλικά που αναπτύσσονται στις κοινότητες θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους. Επιπροσθέτως, οι μαθητές θα επισκεφθούν σχετικά ερευνητικά εργαστήρια και θα μετατρέψουν τα αποτελέσματα του προγράμματός τους σε εκθέματα προσφέροντας γνώσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ της έρευνας και της κοινωνίας.

Στη φάση Ι του προγράμματος θα αναπτυχθούν δέκα ενότητες από διάφορα RRI θέματα, η κάθε μία εξ αυτών θα δοκιμαστεί σε πέντε έως δέκα τάξεις. Στη φάση ΙΙ κάθε δάσκαλος από την πρώτη φάση θα εκπαιδεύσει πέντε συναδέλφους. 

Οι διδακτικές ενότητες θα είναι επίσης διαθέσιμες διαδικτυακά σε διαφορετικές γλώσσες. Τα καλύτερα εκθέματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στο ευρωπαϊκό κοινό κατά τη διάρκεια μιας ειδικής συνεδρίας σε ένα διεθνές συνέδριο. 

Τέλος, αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε περίπου δέκα χιλιάδες μαθητές να εξετάσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιστημονικής έρευνας.