Uniwersytet w Helsinkach

Uniwersytet w Jyväskylä

Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu w Jyväskylä 

IPN – Instytut wspólnoty Leibniza ds. kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych

Deutsches Museum

Uniwersytet Kreteński

Fundacja Eugenidesa

Instytut Weizmanna w Rehevot

Ogród Nauki Clore

Uniwersytet Boloński

Uniwersytet w Palermo

Muzeum Balì 

Uniwersytet Jagielloński

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Lizboński

Pavilhão do Conhecimento and Ciência Viva (Pawilon Wiedzy)

Uniwersytet Valahia w Targoviste

Muzeum Nauki Przyrodniczej w Prahovie

Muzeum Historii w Targoviste

Uniwersytet Boğaziçi w Stambule 

Istanbul Technical University (ITU) Science Center