On ortak ülkenin her birinde bulunan Öğrenenler Topluluğu belirli bir konuda modül geliştirecektir. Bu gruplar fen öğretmenleri, fen eğitimi uzmanları, bilim merkezi temsilcileri ve ilgili alandaki  araştırmacı bilim insanlarından oluşmaktadır.

Geliştirilen modüller fen öğretmenleri tarafından öğrencileriyle birlikte uygulanacaktır. Ayrıca öğrenciler bir araştırma laboratuvarını ziyaret edecek ve programın sonunda toplum ve araştırmanın ilişkisini yansıtan bir sergi düzenleyecektir.

Projenin 1. evresinde her biri 5-10 sınıfta uygulanacak  olan çeşitli SAİ konularına ilişkin 10 ayrı  modül geliştirilecektir. Projenin 2. Evresinde, 1. Evrede yer alan her öğretmen beş meslektaşını eğitecektir.

Modüller farklı dillerde internet üzerinden erişilebilir olacaktır. Projede seçilen en iyi sergi ürünleri uluslararası bir konferansın özel bir oturumunda Avrupa halkına sunulacaktır.

Son olarak, proje  yaklaşık 10,000 öğrenciye bilimsel araştırmanın sosyal etkileri üzerine düşünme imkanı verecektir.