In elk van de tien partnerlanden zullen groepen gevormd worden waarin docenten samenwerken met onderzoekers, onderwijsdeskundigen, mensen uit de science centra en mensen uit de industrie. Deze groepen worden Community of Learners genoemd. Deze groep gaat werken aan een thematische module gebaseerd op onderzoek dat wordt toegepast in de industrie en maatschappij.

De docenten zullen de materialen die in de communities worden ontwikkeld gaan gebruiken in hun lessen. Ook zullen de leerlingen relevante onderzoekslaboratoria bezoeken en resultaten van het lesprogramma vertalen naar tentoonstellingsmateriaal waarin inzicht wordt gegeven in de relatie tussen onderzoek en maatschappij. Dit materiaal zal tentoongesteld worden in de science centra waarmee wordt samengewerkt.

In de eerste fase van het project worden tien modules over verschillende onderwerpen ontwikkeld, die elk in vijf tot tien klassen zullen worden getest. In de tweede fase zal iedere docent van de eerste fase vijf collega-docenten begeleiden in het gebruik van de ontwikkelde modules.

De lesmodules zullen online beschikbaar komen in verschillende talen. De beste exhibits die tijdens het project gemaakt worden zullen gepresenteerd worden in een speciale sessie tijdens een internationale conferentie. 

Uiteindelijk zullen door dit project bijna tienduizend scholieren de mogelijkheid krijgen om de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te bestuderen.