Πληροφορίες για το πρόγραμμα IRRESISTIBLE σε εθνικό επίπεδο θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: 

webpage Facebook