Σκοπός του προγράμματος IRRESISTIBLE είναι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που προωθούν την εμπλοκή των μαθητών και του κοινού στη διαδικασία  της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI). 

Η κοινοπραξία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση στην RRI αυξάνοντας τη γνώση περιεχομένου των μαθητών σχετικά με την έρευνα. Αυτό θα επιτευχθεί συνδυάζοντας τυπικές (σχολείο) και άτυπες (επιστημονικά κέντρα, μουσεία ή φεστιβάλ) εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την εισαγωγή σχετικών θεμάτων και έρευνας αιχμής στο πρόγραμμα. Με αυτή τη μεθοδολογία οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την επιστήμη, ενισχύοντας έτσι τη συζήτηση γύρω από ζητήματα RRI.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας, χαρείτε την ανάγνωση για το πρόγραμμα IRRESISTIBLE! Εάν έχετε γενικές απορίες, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το συντονιστή μας Jan Apotheker. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη χώρα σας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ενότητα πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο ή διαβάστε τα τελευταία νέα στο blog μας.