Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος (2014-15),θα αναπτυχθούν διάφορες ενότητες. Οι ενότητες θα περιλαμβάνουν στοιχεία βασισμένα στη διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες (IBSE) για μαθητές και θα προωθούν απόψεις της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI) με διαφορετικούς τρόπους. Η ενότητα περιλαμβάνει λεπτομερείς καταγραφές σχετικά με το πώς θα ενταχθεί το θέμα σε τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, το υλικό για μαθητές και το υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς. Στα μέσα του 2015, οι ενότητες που καταγράφονται παρακάτω θα είναι διαθέσιμες στην τοπική γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα της χώρας όπου αναπτύχθηκαν. Το φθινόπωρο του 2015, οι ενότητες θα είναι διαθέσιμες σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Όλες οι ενότητες θα δημοσιευθούν στο SCIENTIX μόλις είναι διαθέσιμες και θα δοθεί ο σύνδεσμος εδώ. 

 • Υγιής γήρανση (Ολλανδία) 
  Σε αυτήν την ενότητα, καθηγητές βιολογίας, χημείας και φυσικής θα εργαστούν μαζί με ερευνητές από το Carbohydrate Competence Center για να αναπτύξουν διδακτικό υλικό για ένα από τα ερευνητικά τους προγράμματα. Στόχος είναι να ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιστήμονες και η βιομηχανία συνεργάζονται στην εφαρμογή των θεμελιωδών επιστημών σε προϊόντα καθημερινής διατροφής, τα οποία στοχεύουν σε έναν περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωή
 • Γονιδιωματική και ωκεανογραφία (Πορτογαλία) 
  Η επέκταση της υφαλοκρηπίδας, προκειμένου να επεκταθεί η δικαιοδοσία της Πορτογαλίας πέρα από τις Αζόρες και να αποκτήσει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς θαλάσσιους πόρους μέχρι 350 μίλια από τις ακτές της. Εάν επικυρωθεί, η εφαρμογή αυτή θα διπλασιάσει τη θαλάσσια περιοχή υπό τη δικαιοδοσία της Πορτογαλίας, περνώντας την περιοχή της εθνικής δικαιοδοσίας των σημερινών 1,8 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων σε 3,6 εκατομμύρια, μία περιοχή κατά προσέγγιση όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η υφαλοκρηπίδα έχει μεγάλες δυνατότητες σε φυσικούς πόρους, δηλαδή, σε έμβιους και άβιους πόρους. Ωστόσο, η ευκαιρία αυτή εγείρει σημαντικά ζητήματα.
 • Ωκεανογραφία και κλιματική αλλαγή (Γερμανία) 
  Αυτή η ενότητα ρίχνει φως σε σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ωκεανογραφικής έρευνας. Με το συνδυασμό χημικών, φυσικών και βιολογικών δομικών στοιχείων, η ενότητα δημιουργεί μια διεπιστημονική άποψη για το θέμα. Τα διάφορα θέματα RRI θα συζητηθούν σε παγκόσμια και σε τοπική κλίμακα.
 • Κλιματική αλλαγή (Φινλανδία)
  Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές συνέπειες παγκοσμίως. Οι επιστήμες της ατμόσφαιρας προσπαθούν να κατανοήσουν τα φαινόμενα και τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και να συζητήσουν θέματα του ενεργού δημόσιου διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ισραήλ) 
  Ακαδημαϊκά και βιομηχανικά υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η ενέργεια και το περιβάλλον αποτελούν για την κοινωνία θέματα που πιέζουν και πρέπει προσεγγισθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές από τις παγκόσμιες επιπτώσεις κατευθύνονται από δύο παράγοντες: τη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού και την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, τόσο από τις αναπτυσσόμενες όσο και από τις αναπτυγμένες χώρες. Αν τώρα συμπεριλάβουμε τις διάφορες περιβαλλοντικές ανησυχίες που συνοδεύουν τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας, αυτό οδηγεί στην προσπάθεια για την επίτευξη νέας παραγωγής ενέργειας και δυνατότητας αποθήκευσής της μέσω βιώσιμης και καθαρής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, αυτές οι ανησυχίες και η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, δίνουν ξανά έμφαση στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υιοθέτηση πιο αποδοτικών τεχνολογιών σε όλο τον κόσμο. Η σκόπιμη εστίαση της έρευνας και των προϊόντων καινοτομίας στην επίτευξη ενός κοινωνικού ή περιβαλλοντικού οφέλους είναι η πρώτη διάσταση που προτείνεται από τη Sutcliffe (2011) για μία RRI προσέγγιση.
 • Νανοϋλικά (Ρουμανία) 
  Η ενότητα θα στοχεύει στο θέμα των νανοϋλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς, αρχίζοντας από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση μουσείων. Με βεβαιότητα, οι δομές των νανοϋλικών κατανοούνται ως ένα μεγάλο παιχνίδι, από ένα μακροσκοπικό κομμάτι του υλικού, σε μεγάλες νανο-δομές που συντίθενται άτομο προς άτομο και μόριο προς μόριο. Πιο συγκεκριμένα, συσχετιζόμενα φαινόμενα και τυπική χρήση υλικών – συμπεριλαμβανομένων και καθημερινών εφαρμογών - μπορούν να παρουσιαστούν και να γίνουν αντικείμενο πειραμάτων στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες. Η ενότητα θα εμπλουτιστεί με την εφαρμογή νανοϋλικών στη νανοβιοτεχνολογία, που χρησιμοποιούνται κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά και για νανοαισθητήρες για την επεξεργασία τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων ή  τη βιοασφάλεια. 
 • Νανοεπιστήμες (Τουρκία) 
  Η ενότητα νανοεπιστήμες θα περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις έννοιες και τις μεγάλες ιδέες της επιστήμης της νανοκλίμακας, πρόσφατες εξελίξεις στις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στις επιστήμες της υγείας, καθώς και κοινωνικές και ηθικές πλευρές της από τη σκοπιά της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας με τη χρήση της μεθόδου που βασίζεται στη μάθηση των φυσικών επιστημών μέσω διερεύνησης.
 • Εφαρμογές της νανοεπιστήμης (Ελλάδα) 
  Με βάση τη διάσταση των «εξαρτώμενων από το μέγεθος ιδιοτήτων" στη νανοκλίμακα η ενότητα της ομάδας της Κρήτης θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των νανοϋλικών, π.χ. για Ανιχνευτικές, Οπτικές, Φωτοβολταϊκές, Οπτοηλεκτρονικές, Ηλεκτρονικές, Φωτοκαταλυτικές και Βιοϊατρικές εφαρμογές και τις επιπτώσεις τους σε πολλούς τομείς της τεχνολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση με την υπεύθυνη έρευνα και της καινοτομία.
 • Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία (Ιταλία) 
  Ξεκινώντας από τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας η ενότητα έχει ως στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σημασία της επιστήμης στην καθημερινή ζωή και να προωθήσει τη γνώση της φυσικής και της χημείας  που χρειάζεται για να κατανοηθούν οι χρήσεις και οι επιπτώσεις των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών. Ηθικά προβλήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας θα είναι μέρος της ενότητας, καθώς επίσης και το ιστορικό των ατομικών και μοριακών θεωριών που επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το νανόκοσμο
 • Νανοτεχνολογία (κατάλυση) (Πολωνία) 
  Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί στις εξαρτώμενες από την κλίμακα ιδιότητες των νανοκρυστάλλων και των νανοπορώδων υλικών και τις εφαρμογές τους σε καταλυτικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικές έννοιες της νανοεπιστήμης, της νανοτεχνολογίας και της κατάλυσης θα εισαχθούν μέσω δραστηριοτήτων βασισμένων στη μάθηση μέσω διερεύνησης και θα εξηγηθούν από τα τρέχοντα αποτελέσματα της έρευνας και τις εφαρμογές. Θα πρέπει να εξετασθούν οι δυνατότητες της νανοτεχνολογίας για την απάντηση των κοινωνικών αναγκών, καθώς και οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον που σχετίζονται με την εκτεταμένη χρήση των νανοϋλικών. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ενότητες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο εταίρο στη χώρα όπου αναπτύχθηκε.