Het Science in Society-programma van de EU heeft sinds 2010 als speerpunt het ontwikkelen van een kader voor  Repsonsible Research and Innovation (RRI), oftewel Verantwoord Onderzoek en Innovatie. Voor RRI is een nauwe samenwerking tussen de maatschappij en de wetenschap noodzakelijk. Om een dergelijk kader te ontwikkelen is de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden uit industrie, onderwijs, onderzoek en overheid essentieel. In het IRRESISTIBLE-project willen we jongeren bewust maken van de relatie tussen wetenschap en maatschappij, waarbij we ons specifiek richten op scholieren en hun docenten als tussenpersonen.

In het rapport over Responsible Research and Innovation heft Hilary Sutcliffe (Sutcliffe, 2011) een aantal aspecten van RRI benoemd:

  • Betrokkenheid (engagement): gezamenlijke deelname van onderzoekers, de industrie, de overheid en de maatschappij in het onderzoeks- en innovatie-proces
  • Gelijkheid (gender equality): het volledige potentiaal van mensen uit de maatschappij benutten
  • Natuur- en wetenschapseducatie (science education): creatief onderwijs om het potentieel te ontwikkelen dat kan werken aan de problemen in de maatschappij van morgen
  • Ethiek (ethics): maatschappelijke relevantie en acceptatie meenemen in de uitkomsten van onderzoek en innovatie
  • Open access: gratis, online toegang tot de resultaten van (publiek gefinancierd) onderzoek
  • Bestuur (governance): de verantwoordelijkheid van overheid en beleidsmakers om harmonieuze modellen voor RRI te ontwikkelen

Deze onderwerpen worden behandeld in alle tien modules die in project worden ontwikkeld.

 

Sutcliffe, H. (2011). A report on responsible research and innovation. Brussels: Matter.