2010 yılından bu yana Avrupa Birliği’nin Toplumda Bilim yapısının odak noktası Sorumlu Araştırma ve İnovasyona ilişkin bir çerçeve sağlamak olmuştur. Sorumlu Araştırma ve İnovasyon toplum ve araştırmanın yakın iş birliğini gerektirmektedir. Böyle bir çerçeveyi oluşturmak için ilk şart farklı paydaşların iletişimidir. IRRESISTIBLE Projesi’nde biz öğrencilere ve aracı rolündeki öğretmenlere odaklanarak gençlerde toplum ve araştırma arasındaki ilişkiye dair farkındalığı artırmaktayız

Hilary Sutcliffe Sorumlu Araştırma ve İnovasyon (Sutcliffe, 2011) raporunda SAİ’ye ilişkin bir kaç unsuru şöyle tanımlamıştır:

  • Toplumsal paydaş katılımı: Araştırma ve inovasyon sürecine araştırmacıların, endüstrinin ve sivil toplumun ortak katılımı
  • Cinsiyet eşitliği: Toplumun tüm potansiyelinin ortaya çıkarılması
  • Fen eğitimi: Toplumun gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren yaratıcı eğitim
  • Etik: Araştırma ve inovasyon sonuçlarının sosyal uyumluluğu ve kabul edilirliliğinin göz önünde bulundurulması
  • Erişime açıklık: Halk tarafından finanse edilen araştırma sonuçlarına ücretsiz ve online olarak erişilmesi
  • Yönetişim: Politika belirleyicilerin SAİ ile uyumlu modeller geliştirme hususundaki sorumluluğu

Bu hususlara bu proje kapsamında geliştirilen on öğretim modülünün hepsinde yer verilecektir.

 

Sutcliffe, H. (2011). A report on responsible research and innovation. Brussels: Matter.